Ngày đăng: 25/05/2022 10:06
Lượt xem: 205
Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ

Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ: Dành cho thiếu niên nhi đồng/ Tô Hoài.- Tái bản lần thứ 1 .- H.: Kim Đồng, 2021 .- 268tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 029 776

Cuốn sách nói về ý chí và lòng quyết tâm ra đi thực hiện sứ mệnh cứu nước, giúp nhà của người thanh niên Hoàng Văn Thụ được nhà văn Tô Hoài khắc họa sinh động. Với niềm tin và hi vọng vào tương lai sáng lạn, chàng trai dân tộc Tày vùng đất biên ải đã không quản ngại gian khổ, bão táp, hiểm nguy “vượt ngàn dặm xa” để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Việc cách mệnh trước nhất ở mình. Mình phải là người đi tổ chức anh em cùng làm ra cách mệnh...” (Hoàng Văn Thụ)

st: Bùi Liên