Ngày đăng: 25/05/2022 10:24
Lượt xem: 141
Kì quan thiên nhiên

Kì quan thiên nhiên/ Christine Lazier; Phan Quế Dung dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 125tr.: tranh vẽ; 24cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 026 804

Giải đáp cho nhiều câu hỏi như: Vũ trụ và các hành tinh đã được hình thành như thế nào? Có hay không tồn tại một loài hoa 2000 năm tuổi? Hải Lưu là gì…và rất nhiều câu hỏi liên quan đến thế giới tự nhiên kì diệu xung quanh với những hình ảnh minh hoạ phong phú.

st: Bùi Liên