Ngày đăng: 13/06/2022 15:10
Lượt xem: 289
Nhậm Chính Phi và Huawei

Nhậm Chính Phi và Huawei/ Lý Hồng Văn; Mỹ Tiên dịch.- H.: Hội nhà văn, 2021.-  230tr.;  21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201003701

Kho mượn: 202005310 - 1

Tập hợp những bài phát biểu trong quãng đời lập nghiệp của Nhậm Chính Phi. Phương pháp quản lý, sự khôn ngoan trong kinh doanh, hệ thống quản lý tiêu chuẩn và kinh nghiệm quá trình phát triển của tập đoàn Huawei.

st: Trần Phương