Ngày đăng: 13/06/2022 15:30
Lượt xem: 369
Tôi đã làm giàu như thế

Tôi đã làm giàu như thế: Kinh nghiệm của một tỷ phú/ Donald J Trump ; Nguyễn Huỳnh Điệp biên dịch.- TP Hồ Chí Minh.: Trẻ, 2019.-  277 tr.; 20 cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201002979

Kho mượn: 202004195 - 6

Những lời khuyên, bí quyết, kinh nghiệm làm giàu chắt lọc từ 30 năm làm việc của tỷ phú người Mỹ Donald J.Trump.

 

st: Trần Phương