Ngày đăng: 12/06/2020 10:02
Lượt xem: 1853
Cách mạng tháng 8 năm 1945
 

 

1.Cách mạng tháng tám năm 1945: Sự kiện, hình ảnh và ký ức/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. – H. : Thông tin và truyền thông, 2015. – 178tr. : ảnh; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: 201001387

Cuốn sách “Cách mạng tháng tám năm 1945” (Sự kiện, hình ảnh và ký ức) tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh hoạ cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Cuốn sách sẽ góp phần khắc hoạ lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tôc Việt Nam. Để từ đó, mỗi người dân Việt nam lại thêm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, vì mục tiêu”dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh.
Cuốn sách gồm 3 phần.

Phần 1: Quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng tám năm 1945.

Phần 2: Một số hình ảnh về xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945.

Phần 3: Những hồi ức không thể nào quên.