Ngày đăng: 09/09/2021 08:54
Lượt xem: 35745
THÔNG BÁO về việc Thư viện tỉnh bắt đầu mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại từ ngày 09/09/2021.

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại từ ngày 09/09/2021.

                                                                                                                                                                                                                                   Trân Trọng!