Ngày đăng: 22/02/2023 08:35
Lượt xem: 721
Cơ thể tuổi dậy thì: Tất tần tật mọi vấn đề dậy thì của bạn gái

Cơ thể tuổi dậy thì: Tất tần tật mọi vấn đề dậy thì của bạn gái/ Sonya Renee Taylor; Minh Đạt dịch.- Thanh Hóa.: Nxb. Thanh Hóa, 2021.- 167 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201003814

Kho mượn: 202005535 – 6

Chia sẻ những bí quyết chăm sóc cơ thể cho các bạn gái tuổi dậy thì như: Sự thay đổi của cơ thể, "núi đôi" và "xu chiêng", vùng dưới bụng, chu kỳ kinh nguyệt, nguồn dinh dưỡng, cảm xúc và bè bạn, gia đình và những chốn an toàn. Để giúp bạn thấu hiểu cơ thể mình hơn và giúp bạn sống cuộc đời tuyệt vời.

ST: Trần Phương