Ngày đăng: 22/02/2023 08:36
Lượt xem: 613
Sự trỗi dậy của phái đẹp

Sự trỗi dậy của phái đẹp: Phá vỡ 12 thói quen đang níu bạn lại khỏi lần tăng lương, thăng chức hoặc công việc tiếp theo/ Sally Helgesen, Marshall Goldsmith; Võ Thụy Tường Vy dịch.- H.: Dân Trí, 2021.- 375 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201004028

Kho mượn: 202005955 – 6

Phân tích 12 thói quen đang cản trở phụ nữ tiếp tục tiến xa, tiến cao hơn, đề ra những phương án và những bài tập thiết thực nhằm giúp phụ nữ tối đa hoá các tiềm năng cũng như vượt qua các hạn chế đang cản trở trong cuộc sống và công việc.

ST: Trần Phương