Ngày đăng: 22/02/2023 08:37
Lượt xem: 713
Bài học thành công đắt giá từ Napoleong Hill

Bài học thành công đắt giá từ Napoleong Hill/  Napoleong Hill ; Xanh Va dịch.- H.: Tài chính, 2018.- 256 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201003709

Kho mượn: 202005326 – 7

Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản thúc đẩy nỗ lực, củng cố sức mạnh lòng nhiệt huyết và hiện thực hoá giấc mơ thành công trong công việc từ triết lí của Napoleon Hill qua mục đích xác định, thành lập nhóm trí tuệ bậc thầy, hình thành nhân cách thu hút, vận dụng lòng tin.

 

ST: Trần Phương