Ngày đăng: 22/02/2023 08:45
Lượt xem: 641
Não bộ kể gì về bạn

Não bộ kể gì về bạn/ David Eagleman; Trần Tuấn Hiệp dịch.- H.: Dân Trí, 2022.- 282 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201004120, 201004142

Kho mượn: 202006139 – 40

Tác giả đề cập đến những thành phần mấu chốt của não bộ như vùng não nhỏ (hồi hải mã) – vùng quan trọng cho trí nhớ, và đặc biệt là bộ nhớ không gian. Đặt ra những vấn đề khoa học thách thức hơn: Có thể sao chép được ký ức không? Có thể đóng băng và lưu trữ thông tin trong não bộ bằng công nghệ? Có thể trẻ hóa tế bào não, kéo dài tuổi thọ người ?

ST: Trần Phương