Ngày đăng: 22/02/2023 08:47
Lượt xem: 749
Buông để được

Buông để được/ Pat Flynn; Hà Lê dịch.- Thanh Hóa.: Nxb. Thanh Hóa, 2020.- 238 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc: 201003840

Kho mượn: 202005587 – 8

Giới thiệu những bài học và trải nghiệm quí giá cũng như những thách thức và cảm xúc của tác giả trong hành trình trở thành một trong những người đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến và marketing online.

ST: Trần Phương