Ngày đăng: 11/05/2023 10:17
Lượt xem: 509
Bác Hồ trong trái tim phụ nữ Việt Nam

 

Bác Hồ trong trái tim phụ nữ Việt Nam: Ký / Nhiều tác giả.- H.: Phụ nữ, 2007.- 271tr. ; 19cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.021788

 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, hồi ký, kỷ niệm sâu sắc của những người phụ nữ ở hai miền Nam Bắc đã có vinh dự và hạnh phúc lớn lao được gặp Bác Hồ. Những câu chuyện như: Tình thương của Bác với mọi Người của Lệ Minh; Kéo cờ tổ quốc của Đàm Thị Loan; Phụ nữ Đại La với Bác Hồ của Nguyễn Thị Hoài; Đinh ninh lời Bác của Nguyễn Thị Chiên…  Những câu chuyện là những kỷ niệm sâu sắc không thể quên trong tâm khảm những người phụ nữ. Tình thương và lời dạy của Bác luôn là niềm động viên, khích lệ, cổ vũ chị em vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vững vàng tiến bước trên con đường cách mạng.

st: Hải Hà