Ngày đăng: 11/05/2023 10:21
Lượt xem: 671
Tôi được làm người học trò nhỏ của Bác Hồ

 

Tôi được làm người học trò nhỏ của Bác Hồ: Hồi ký / Lê Thiết Hùng.- H. : Quân đội nhân dân, 2002.- 197tr ; 19cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.015019-20

  Kho Mượn PM.013321-3

 

Tóm tắt: Đây là tập hồi ký của thiếu tướng Lê Thiết Hùng kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng được sống gần gũi bên Bác Hồ, được Bác Hồ trực tiếp dạy bảo, chỉ dẫn trong mọi mặt công tác. Đồng chí Lê Thiết Hùng tham gia cách mạng từ khi 16 tuổi, được Bác Hồ dìu dắt ngay từ những ngày đầu hoạt động. Bác đã kết nạp đồng chí vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, Thanh niên cộng sản Đoàn, sau đó vào Đảng cộng sản Việt Nam. Cuốn hồi ký thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn  của thiếu tướng Lê Thiết Hùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- người thầy, người cha trong trái tim mình.

st: Hải Hà