Ngày đăng: 11/05/2023 10:22
Lượt xem: 607
Bác Hồ với các dân tộc thiểu số: Sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Bác Hồ với các dân tộc thiểu số: Sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Hoàng Vi , Hoàng Đức Hậu , Nguyễn Thái Nhung.- H. : Văn hoá dân tộc, 2005.- 51tr. ; 20.5cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.018878

 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài nói, bài viết, những lời dạy, những mẩu chuyện của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, những tình cảm chân thành biết ơn của đồng bào các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu. Bác Hồ có một thời gian khá dài sống cùng đồng bào dân tộc thiểu số ở núi rừng Việt Bắc. Đồng bào yêu kính Bác, bảo vệ Bác và Bác đã dẫn dắt đồng bào làm cách mạng. Cuốn sách là tư liệu hữu ích để đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu thêm về đạo đức, tác phong, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, về con đường cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn và xây đắp. Từ đó, tăng cường khối đại đoàn kết và vững bước đi theo con đường của Bác đã chọn.

st: Hải Hà