Ngày đăng: 11/05/2023 10:23
Lượt xem: 485
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện/ Thuý Ngà, Phạm Văn Rính, Hoàng Sơn Cường.- H. : Văn hoá thông tin, 2005.- 151tr. ; 19cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc  PD.018891-2

 Kho Mượn PM.023930-1

 

          Tóm tắt: Cuốn sách bước đầu hệ thống được những tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sách báo và thư viện. Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần: Phần một “Sách báo và Thư viện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chủ Tịch”; Phần hai “Một số quan điểm của Hồ Chủ tịch về sách báo và thư viện”; Phần ba là “Bảng tra cứu các câu nói trích dẫn của Hồ Chủ tịch về sách báo và thư viện”. Qua cuốn sách, các tác giả giúp chúng ta thấy được sự trân trọng sách báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu được việc Người đã sử dụng sách báo và thư viện trong việc tự học để mở rộng tri thức cũng như phục vụ quá trình hoạt động cách mạng của Người.

st: Hải Hà