Ngày đăng: 11/05/2023 10:26
Lượt xem: 599
Bác Hồ với ngành Thông tin và Truyền thông.

 

Bác Hồ với ngành Thông tin và Truyền thông.- H. : Bưu điện, 2008.- 126tr.; 21cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.022782-3

Kho Mượn PM.028921-3

 

          Tóm tắt: Cuốn sách gồm những tư liệu, bài viết về Bác Hồ với ngành Thông tin và Truyền thông. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I “Nguyễn Ái Quốc – Người mở đường thông tin liên lạc cách mạng Việt Nam”; Phần II “Bác Hồ với thông tin liên lạc và với cán bộ, chiến sĩ giao thông, thông tin liên lạc”; Phần III “Những bài đạt giải Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Cuốn sách  nói lên sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với việc liên lạc, với các cán bộ chiến sĩ giao thông, thông tin liên lạc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc giải phóng và  xây dựng đất nước.

st: Hải Hà