Ngày đăng: 11/05/2023 14:10
Lượt xem: 3359
Ra đi Bác dặn còn non nước

Ra đi Bác dặn còn non nước/ Nguyễn Ngọc Truyện, Trần Hữu Phước.- Lần thứ 2.- H. : Thanh niên, 2005.- 291 Tr.; 19 cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.018160

Kho Mượn PM.023369-70

 

          Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những câu chuyện do những người đã từng sống, làm việc, từng được gặp gỡ Bác Hồ kể lại. Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần: Phần I “Trên quê hương” là quãng thời gian Bác còn nhỏ ở làng Sen cho đến khi là anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm được cứu nước; Phần II “Đi tìm đường cứu nước” là quãng thời gian Bác bôn ba đi tìm chân lý, tìm con đường cứu nước cứu dân; Phần II “ Trở về” là quãng thời gian từ khi Bác về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho đến lúc Người vĩnh biệt chúng ta.

st: Hải Hà