Ngày đăng: 27/08/2020 14:46
Lượt xem: 1353
Cách mạng tháng tám 1945

Cách mạng tháng tám 1945.- H.:Sự Thật, 1980.- 195tr.; 20cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.012107

Cuốn sách cho bạn đọc thấy Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng cắm một mốc lớn trên con đường đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế quốc.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I. Cuộc cách mạng tháng Tám đã được chuẩn bị như thế nào?

Phần II. Cao trào chống Nhật cứu nước và Cách mạng tháng Tám.

Phần III. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám.