Ngày đăng: 27/08/2020 14:51
Lượt xem: 1593
Bên Sông Đón Súng

Bên sông đón súng: Hồi ký những ngày cách mạng tháng Tám/ Trần Độ.- H.: Thanh Niên, 1976

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.009741

Cuốn sách là tập hồi ký gồm 2 phần ghi chép về những câu chuyện, những sự kiện xảy ra trong những ngày cách mạng Tháng Tám mà tác giả được chứng kiến và tham gia. Những câu chuyện được tác giả ghi chép lại như: Một niềm vui lớn, Một cuộc vượt ngục hụt, Tiếng hát trong xà lim, Vượt xích thành công, Lớp học quân sự ở chiến khu, Bước đầu làm chính trị viên, Thảo hịch, Chuẩn bị khởi nghĩa ở huyện Đông Anh….