Ngày đăng: 09/04/2019 15:59
Lượt xem: 13703
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ VI, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

Ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ VI, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 được tổ chức vào ngày 18/4/2019 tại trường tiểu học Định Trung - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Do sở Văn hóa thể thao và Du lịch chủ trì, Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với trường tiểu học Định Trung thực hiện. Kế hoạch tổ chức xem tại đây