Ngày đăng: 25/05/2022 09:09
Lượt xem: 1361
Chân dung khoa học - Vạn vật qua những chỉ dẫn bằng hình

Chân dung khoa học - Vạn vật qua những chỉ dẫn bằng hình: Dành cho lứa tuổi 8+/ Iris Gottlieb; Khúc Linh Chi dịch.- H.: Kim Đồng, 2019 .- 152tr.; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 8+)

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 029 859

Cuốn sách gồm 3 phần: Khoa học sự sống, Khoa học trái đất, Khoa học vật lí, giải thích và chỉ dẫn cho bạn đọc những khái niệm về thuỷ triều, chuột dũi không lông, tại sao tóc lại không có độ dài giống nhau…

st: Bùi Liên