Ngày đăng: 17/06/2022 16:21
Lượt xem: 1257
Giấc mơ bên kia đại dương

Giấc mơ bên kia đại dương: Dành cho lứa tuổi 11+ / Kelly Yang; Ngọc Thư dịch.- H.: Kim Đồng, 2021.- 388tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Giải thưởng văn học thiếu nhi Châu Á Thái Bình Dương)

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 029 788

Kelly Yang rời Trung Quốc khi còn là một cô bé. Cô lớn lên trong một khách sạn ở California, đồng cảnh ngộ với Mia Tang – nhân vật trong truyện. Năm mười ba tuổi, cô rời khách sạn đi học đại học tốt nghiệp trường UC Berkeley và đại học Luật Harvard. Cô là người sáng lập Dự án Kelly Yang, một chương trình hướng dẫn sáng tác và hùng biện cho trẻ em hàng đầu Châu Á và Mĩ, đồng thời tham gia viết tờ New York Times, Washington Post..

st: Bùi Liên