Ngày đăng: 25/05/2022 09:33
Lượt xem: 1151
Atlas về thế giới tự nhiên

Atlas về thế giới tự nhiên – tán cây tri thức: Aman Wood, Mike Jolley; Minh hoạ: Owen Davey; Seal dịch.- H.: Kim Đồng, 2020 .- 112tr.: tranh màu; 31cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 029 845

Tìm hiểu lí do ẩn sau hình dáng và hành động của từng loài động thực vật, chúng thích nghi và sinh tồn ra sao, các mối liên kết trong tự nhiên vận hành như thế nào?

st: Bùi Liên