Ngày đăng: 07/09/2020 10:04
Lượt xem: 20523
Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc trưng bày, giới thiệu tư liệu kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất”, chỉ trong 12 ngày đêm, chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến và tay sai thống trị gần 100 năm bị đập tan và chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm bị xóa bỏ vĩnh viễn, chế độ thuộc địa nửa phong kiến sụp đổ. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới trong lịch sử: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày trọng đại và đi vào lịch sử dân tộc, là ngày Quốc khánh nước Việt Nam - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố trước toàn dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Năm 2020 vừa tròn 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhận thức được ý nghĩa vô cùng to lớn của ngày kỷ niệm, thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử của bạn đọc, Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành sưu tầm, trưng bày và giới thiệu tài liệu chuyên đề có nội dung về cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cùng các tư liệu về chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với hàng trăm đầu sách và các loại báo, tạp chí có nội dung về chủ tịch Hồ Chi Chí Minh, cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 đã được Thư viện chọn lọc, trưng bày và đưa ra phục vụ bạn đọc. Những sự kiện lịch sử được thể hiện trong sách với nhiều hình thức phong phú như: bài diễn văn, nghị quyết, hồi ký, truyện, tư liệu hình ảnh… Có những cuốn sách được xuất bản cách đây vài chục năm, từ những năm 80 của thế kỷ trước vẫn được Thư viện lưu giữ cẩn thận, như cuốn: Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng Tám(xuất bản năm 1982); Cách mạng tháng Tám năm 1945 (xuất bản năm 1980), Những Nghị quyết cơ bản dẫn đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám (xuất bản năm 1983), Mùa thu cách mạng: hồi ký (xuất bản năm 1985)….. Có cuốn sách được xuất bản dưới dạng hình ảnh tư liệu như cuốn: Cách mạng tháng Tám 1945: sự kiện, hình ảnh và ký ức… Có những cuốn sách là toàn văn những bài diễn văn, nghị quyết, bản tuyên ngôn độc lập… Có thể nói đây là những tư liệu quý cho bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử cách mạng.

Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu sách tại phòng Phục vụ Đọc, Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc còn biên soạn thư mục chuyên đề tóm tắt nội dung sách và tóm tắt các  bài viết trên báo, tạp chí có nội dung về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Thư viện, thông qua các tư liệu hiện có, phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu cho bạn độc, đồng thời góp phần nhỏ vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc, khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay.

(Hán Hải Hà- Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc)