Ngày đăng: 25/02/2021 15:43
Lượt xem: 16539
Thông Báo về việc chuyển trụ sở Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc

 

THÔNG BÁO

 Về việc chuyển trụ sở làm việc của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc

 

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc tạm dừng phục vụ bạn đọc để đóng gói, vận chuyển sang trụ sở mới.

Bắt đầu từ ngày 01/4/2021, Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc chuyển đến địa điểm mới.

Địa chỉ: Số 16 đường Lạc Long Quân - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.  

Điện thoại: 0211.3847.182              

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, các đơn vị, cá nhân và bạn đọc được biết để thuận tiện liên hệ công tác./.