Ngày đăng: 05/05/2021 09:54
Lượt xem: 21957
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19

                 UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

Số:         /SVHTT&DL-QLVH

V/v hướng dẫn tăng cường công tác

 phòng, chống dịch Covid- 19

 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Vĩnh Phúc, ngày     tháng 5 năm 2021

 Kính gửi:  - Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;

                           - Trung tâm Văn hóa, TT- Thể thao các huyện, thành phố;

                               - Các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid- 19;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố, các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

          1. Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ- CTUBND ngày 01/5/2021, Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

2. Từ 12h00’ ngày 01/5/2021: Dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch, các câu lạc bộ, phòng tập thể dục thể thao, các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, các lễ hội, các giải thể thao, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người (trên 20 người trong 01 phòng).

3. Không mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng, Văn Miếu tỉnh; không đón khách tham quan, dự các nghi lễ, tín ngưỡng tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên dịa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp Lễ Phật đản (từ mùng 8 - 15 tháng 4 năm Tân Sửu).

4. Đối với người dân sử dụng hệ thống thư viện công cộng (thư viện tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã) phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch: đo thân nhiệt người dân đến thư viện, bố trí dung dịch sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian tại thư viện. Trong các phòng đọc không phục vụ quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

5. Việc tổ chức đám cưới, hỏi, đám hiếu phải triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể:

5.1. Đối với việc cưới:

- Vận động, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân cân nhắc hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp. Trong trường hợp không lùi được thì chỉ tổ chức cưới trong một ngày, thay thế bằng hình thức báo hỷ trong phạm vi gia đình, không mời khách ăn uống, tập trung đông người và cần phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành Y tế; Không sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè để bắc rạp tổ chức việc cưới.

- Tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y Tế: Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung - Khai báo YTế.

5. 2. Đối với việc tang

- Gia đình có người tử vong phối hợp với ban tổ chức lễ tang, thông tin cho các cơ quan, đoàn thể, họ hàng, bạn bè liên quan, hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện tham dự để tránh tập trung đông người. Những người đến viếng phải tuyệt đối thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

- Trong việc tang cần rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang (khuyến nghị tổ chức trong 01 ngày); bố trí nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại các địa điểm thuận tiện cho người tham dự lễ tang, đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự tang lễ. Không tổ chức ăn, uống tại lễ tang cho người tham dự lễ tang,việc tổ chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định; Khuyến khích thực hiện hình thức hỏa táng.

          6. Trong lĩnh vực du lịch:

          - Tại những huyện, thành phố có quyết định tạm dừng đón khách du lịch, đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành thực hiện nghiêm quyết định tạm dừng đón khách và kinh doanh lưu trú theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

- Các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường hướng dẫn và phổ biến đến cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (5K) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, các khu vực công cộng, khu vực dịch vụ và trong phòng ngủ của khách. Bố trí nơi đón tiếp, cửa ra vào và lối đi đảm bảo đúng giãn cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức đo thân nhiệt đối với tất cả khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ; cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu…

- Đối với các cơ sở lưu trú du lịch đang làm điểm cách ly có trả phí, yêu cầu thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch cho người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc. Cần chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ tốt để phục vụ người cách ly trong trường hợp phải lưu trú dài ngày; duy trì phun khử khuẩn các khu vực công cộng có tiếp xúc với người bị cách ly.

- Đối với dịch vụ ăn uống tại cơ sở lưu trú du lịch, nếu không đảm bảo giãn cách theo quy định thì phục vụ ăn uống tại phòng ngủ của khách, không bố trí khách ngủ tập thể đông người trong một phòng.

- Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên của cơ sở. Hàng ngày tiến hành đo thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch phải nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên phải đeo khẩu trang; giữ khoảng cách khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách thường xuyên. Đối với cơ sở lưu trú du lịch, nhân viên bộ phận buồng phải đeo găng tay khi làm, dọn phòng và phục vụ khách.

- Tiếp tục đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cập nhật kết quả thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch trên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia.

- Tuyệt đối không cho lưu trú, thu dung các trường hợp nhập cảnh trái phép, các đối tượng trốn, nghi trốn cách ly... trường hợp cần thiết báo cáo ngay với cơ quan  có thẩm quyền để giải quyết kịp thời

- Duy trì đường dây nóng, kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho du khách còn kẹt lại trên địa bàn tỉnh. Cùng hợp tác, chia sẻ khó khăn trong việc hoãn, hủy, đổi chương trình du lịch đã ký kết do tác động của dịch bệnh.

7. Yêu cầu Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, phối hợp với Công an, các phòng, ban, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên lĩnh vực quản lý của ngành.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ VHTTDL (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Sở Y tế (b/c);

- UBND các huyện, thành phố (để c/đ);

- GĐ, các PGĐ;

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi