Ngày đăng: 08/04/2022 14:58
Lượt xem: 14155
Thông Báo nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/03/2022)

 Do ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (10/03/2022) là chủ nhật (10/04/2022) nên Thư Viện tỉnh nghỉ lễ 03 ngày liên tục từ ngày 09/04/2022 đến hết ngày 11/04/2022.       

                                                                                                                                                                                                     Trân trọng!