Ngày đăng: 28/12/2022 15:20
Lượt xem: 3499
Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2023

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc nghỉ tết dương lịch năm 2023 kể  từ ngày 31/12/2022 (thứ 7) đến hết ngày 02/01/2023 (thứ hai). Bắt đầu làm việc ngày 03/01/2023 (thứ 3).

                                                                                                                                                          Trân trọng!