Ngày đăng: 16/01/2023 08:53
Lượt xem: 3391
Hội nghị triển khai công tác thư viện năm 2023

 

Được sự nhất trí của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, chiều ngày 13/01/2023 Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thư viện năm 2023. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Thị Thu Hà, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể cán bộ, viên chức lao động Thư viện tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó là tham luận của các phòng chuyên môn như phòng Phục vụ bạn đọc, phòng Tuyên truyền & phong trào cơ sở, phòng Thông tin – Thư mục… Các tham luận trong hội nghị mang tính xây dựng cao, đánh giá đúng thực trạng, công việc đã làm được trong năm qua, đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua tham luận, các phòng chuyên môn đã đưa ra những đề xuất, những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao công tác thư viện năm 2023, đặc biệt về các biện pháp đáp ứng nhu cầu bạn đọc, nâng cao hiệu quả của hệ thống thư viện cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và công tác chuyển đổi số tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Thu Hà - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương những thành tích tiêu biểu mà tập thể cán bộ Thư viện đã đạt được trong năm 2022 và đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh này trong những năm tiếp theo. Đồng chí cũng đánh giá cao những tham luận góp ý trong hội nghị và đồng thời đưa ra những gợi ý, đề xuất mới nhằm giúp Thư viện tỉnh thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phần cuối chương trình hội nghị, các quyết định khen thưởng cho cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 của Thư viện tỉnh được công bố và trao tặng, bao gồm: Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở… Đây là những thành tích đã đạt được của tập thể và cá nhân viên chức lao động Thư viện tỉnh được các cấp ghi nhận trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Qua đó, khích lệ động và viên tinh thần toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được đặt ra trong năm 2023.

Hải Hà