Địa chí
ĐC.97 L.200.G
Le'gendes des prince paux génies honores dans la province de Phuc Yen /
BBK ĐC.97
Tác giả CN Nguyễn Khánh Trường
Nhan đề Le'gendes des prince paux génies honores dans la province de Phuc Yen / Nguyễn Khánh Trường
Nhan đề khác Truyền thuyết về các vị thánh thần chủ yếu được thờ phụng tại tỉnh Phúc Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 75tr. ; 27cm
Tóm tắt Sự tích các vị thánh thần được thờ phụng ở các làng trong tỉnh Phúc Yên
Từ khóa tự do Thành hoàng
Từ khóa tự do Phúc Yên
000 00000aam a2200000 4500
00122773
00212
00422908
005201609191014
008060607s1938 ||||||Viesd
0091 0
039|a20160919101409|bhuonggiang|y20141125145053|zhaonh
041|aVie
084|aĐC.97|bL.200.G
100|aNguyễn Khánh Trường
245|aLe'gendes des prince paux génies honores dans la province de Phuc Yen / |cNguyễn Khánh Trường
246|aTruyền thuyết về các vị thánh thần chủ yếu được thờ phụng tại tỉnh Phúc Yên
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1938
300|a75tr. ; |c27cm
520|aSự tích các vị thánh thần được thờ phụng ở các làng trong tỉnh Phúc Yên
653|aThành hoàng
653|aPhúc Yên
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/huonguoc/dct.000359/dct.000359 - 0001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
910|bHoàng Thị Thanh Bình

Không tìm thấy biểu ghi nào