Sách
428 M.558.L
15 bài đọc hiểu tiếng anh /
DDC 428
Tác giả CN Đức Tín
Nhan đề 15 bài đọc hiểu tiếng anh / Đức Tín
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2015
Mô tả vật lý 320tr. ; 21cm
Tóm tắt Gồm 15 bài đọc hiểu tiếng anh giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng anh. Giúp học viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và tư duy mà họ cần để thành thạo tiếng anh.
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000853-4
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001093-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147476
00211
0045A588987-8707-4CEF-8374-3ACEB29FA398
005201604010836
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c66000
039|y20160401083604|zhongnhung
082 |a428|bM.558.L
100 |aĐức Tín
245 |a15 bài đọc hiểu tiếng anh / |cĐức Tín
260 |aH. : |bThế giới, |c2015
300 |a320tr. ; |c21cm
520 |aGồm 15 bài đọc hiểu tiếng anh giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng anh. Giúp học viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và tư duy mà họ cần để thành thạo tiếng anh.
653 |aTiếng anh
653 |aNgôn ngữ
653 |aĐọc hiểu
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000853-4
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001093-5
890|a5|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000853 Kho Đọc tầng 2 428 M.558.L Sách tiếng Việt 1
2 201000854 Kho Đọc tầng 2 428 M.558.L Sách tiếng Việt 2
3 202001093 Kho Mượn tầng 2 428 M.558.L Sách tiếng Việt 3
4 202001094 Kho Mượn tầng 2 428 M.558.L Sách tiếng Việt 4
5 202001095 Kho Mượn tầng 2 428 M.558.L Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào