Sách
843 TR.431.GI
Trong gia đình /
DDC 843
Tác giả CN Hector Malot
Nhan đề Trong gia đình / Hector Malot ;Huỳnh Lý, Mai Hương
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 391tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Pháp
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001619
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002372-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152273
00211
00469F27481-B851-41C2-8EEB-C502B9A06122
005201704271455
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c86000
039|y20170427145514|zhongnhung
082 |a843|bTR.431.GI
100 |aHector Malot
245 |aTrong gia đình / |cHector Malot ;Huỳnh Lý, Mai Hương
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bVăn học, |c2016
300 |a391tr. ; |c21cm
651 |aPháp
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học thiếu nhi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001619
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002372-3
890|a3|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001619 Kho Đọc tầng 2 843 TR.431.GI Sách tiếng Việt 1
2 202002372 Kho Mượn tầng 2 843 TR.431.GI Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:30-05-2022
3 202002373 Kho Mượn tầng 2 843 TR.431.GI Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào