Sách
823 H.103.S
Hai số phận /
DDC 823
Tác giả CN Jeffrey Archer
Nhan đề Hai số phận / Jeffrey Archer; Anh Thư
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 667tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Anh
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201001620
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202002354-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152296
00211
00474B5F549-AB82-4671-8B05-C71FF3F2662D
005201704271544
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c148000
039|y20170427154407|zhongnhung
082 |a823|bH.103.S
100 |aJeffrey Archer
245 |aHai số phận / |cJeffrey Archer; Anh Thư
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bVăn học, |c2016
300 |a667tr. ; |c21cm
651 |aAnh
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201001620
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202002354-5
890|a3|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201001620 Kho Đọc tầng 2 823 H.103.S Sách tiếng Việt 1
2 202002354 Kho Mượn tầng 2 823 H.103.S Sách tiếng Việt 2
3 202002355 Kho Mượn tầng 2 823 H.103.S Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:26-07-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào