Sách
ĐC. 96-98
Địa chí Vĩnh Phúc (Bài trích Báo - tạp chí) :
DDC ĐC. 96-98
Nhan đề Địa chí Vĩnh Phúc (Bài trích Báo - tạp chí) : Danh lam thắng cảnh - Khảo cổ
Mô tả vật lý 317tr. ; 25cm
Từ khóa tự do Danh lam thắng cảnh
Từ khóa tự do Khảo cổ
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCBT.000018
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155295
00211
004017BF8C3-AE9C-4025-887A-71A3D51C1A5F
005201803261621
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180326162117|zbinhtv
082 |aĐC. 96-98
245 |aĐịa chí Vĩnh Phúc (Bài trích Báo - tạp chí) : |bDanh lam thắng cảnh - Khảo cổ
300 |a317tr. ; |c25cm
653 |aDanh lam thắng cảnh
653 |aKhảo cổ
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCBT.000018
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào