Sách
959.704092 V.115.T
Văn Tiến Dũng: Tiểu sử /
DDC 959.704092
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Dung
Nhan đề Văn Tiến Dũng: Tiểu sử / Nguyễn Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trần Minh Trưởng, Lê Thị Hằng
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 347tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về quê hương, gia đình của Đại tưởng Văn Tiến Dũng. Những năm tháng hoạt động cách mạng của ông: tham gia xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1936 - 1945), thời gian giữ các cương vị quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), trên cương vị tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955 - 1975), trở thành người lãnh đạo cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam (1975 -2002)...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Văn Tiến Dũng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004441
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163459
00211
004CF4AC66D-1002-4A5A-951B-5CF1F97337F7
005202303211049
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321105039|zlethietmay
082 |a959.704092|bV.115.T
100 |aNguyễn Thị Kim Dung
245 |aVăn Tiến Dũng: Tiểu sử / |cNguyễn Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trần Minh Trưởng, Lê Thị Hằng
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a347tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu về quê hương, gia đình của Đại tưởng Văn Tiến Dũng. Những năm tháng hoạt động cách mạng của ông: tham gia xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1936 - 1945), thời gian giữ các cương vị quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), trên cương vị tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955 - 1975), trở thành người lãnh đạo cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam (1975 -2002)...
651 |aViệt Nam
653 |aSự nghiệp
653 |aTiểu sử
653 |aNhân vật lịch sử
653 |aVăn Tiến Dũng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004441
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004441 Kho Đọc tầng 2 959.704092 V.115.T Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào