Sách
324 TH.312.T
Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam :
DDC 324
Tác giả CN Đoàn Trường Thụ
Nhan đề Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đoàn Trường Thụ (ch.b.), Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Trọng Bình....
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 271tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Tổ chức phi lợi nhuận
Từ khóa tự do Đời sống
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Trung Quốc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004445
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163463
00211
004ADC50BD2-D954-4162-BA41-2DC099C61279
005202303211437
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321143923|zlethietmay
082 |a324|bTH.312.T
100 |aĐoàn Trường Thụ
245 |aThink tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cĐoàn Trường Thụ (ch.b.), Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Trọng Bình....
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a271tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản
651 |aViệt Nam
653 |aTổ chức phi lợi nhuận
653 |aĐời sống
653 |aNhật Bản
653 |aChính trị
653 |aTrung Quốc
654 |aMỹ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004445
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004445 Kho Đọc tầng 2 324 TH.312.T Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào