Sách
324.2 NH.556.TH
Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước :
DDC 324.2
Tác giả CN Tạ Ngọc Tấn
Nhan đề Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước : Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Tạ Ngọc Tấn, Tạ Xuân Đào, Lê Hải Bình...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 203tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu 12 bài tham luận trình bày về những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo đất nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Trung Quốc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004446
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163464
00211
0042BC12F69-B021-453F-9865-341264B217E7
005202303211444
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230321144546|zlethietmay
082 |a324.2|bNH.556.TH
100 |aTạ Ngọc Tấn
245 |aNhững thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước : |bHội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / |cTạ Ngọc Tấn, Tạ Xuân Đào, Lê Hải Bình...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a203tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu 12 bài tham luận trình bày về những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo đất nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aLãnh đạo
653 |aĐảng Cộng sản Trung Quốc
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004446
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004446 Kho Đọc tầng 2 324.2 NH.556.TH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào