Sách
323.4 A=103.N
An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá /
DDC 323.4
Tác giả CN Trần Việt Hà
Nhan đề An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá / Trần Việt Hà (ch.b.), Đỗ Thanh Bình, Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thanh Hải
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 267tr. ; 21cm
Tóm tắt Lý luận cơ bản về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. Những điểm mới về an ninh con ngưởi. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do An ninh
Từ khóa tự do Toàn cầu hoá
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004448
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163466
00211
00470D96DB4-EF85-40D9-BFBA-010040ADBEE0
005202303211457
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321145903|zlethietmay
082 |a323.4|bA=103.N
100 |aTrần Việt Hà
245 |aAn ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá / |cTrần Việt Hà (ch.b.), Đỗ Thanh Bình, Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thanh Hải
250 |aXuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a267tr. ; |c21cm
520 |aLý luận cơ bản về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. Những điểm mới về an ninh con ngưởi. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người Việt Nam hiện nay
653 |aCon người
653 |aAn ninh
653 |aToàn cầu hoá
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004448
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004448 Kho Đọc tầng 2 323.4 A=103.N Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào