Sách
303.48 C.102.M
Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain :
DDC 303.48
Tác giả CN Johnson, Nicholas
Nhan đề Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain : Sách tham khảo / Nicholas Johnson, Brendan Markey Towler ; Dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 331tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp; Internet: siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu; trí tuệ nhân tạo: tự động hoá và mở rộng triệt để khả năng của con người; Blockchain: phân tán chức năng, cá nhân hoá quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị; vận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong xây dựng hệ thống
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004449
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163467
00211
00462090418-20CB-4FA7-978D-0E4221BF03A4
005202303211504
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230321150601|zlethietmay
082 |a303.48|bC.102.M
100 |aJohnson, Nicholas
245 |aCách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain : |bSách tham khảo / |cNicholas Johnson, Brendan Markey Towler ; Dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a331tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp; Internet: siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu; trí tuệ nhân tạo: tự động hoá và mở rộng triệt để khả năng của con người; Blockchain: phân tán chức năng, cá nhân hoá quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị; vận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong xây dựng hệ thống
653 |aCách mạng công nghiệp 4.0
653 |aKinh tế
653 |aXã hội
653 |aSách tham khảo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004449
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004449 Kho Đọc tầng 2 303.48 C.102.M Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào