Sách
895.1 T.300.M
Tì mệnh /
DDC 895.1
Tác giả CN Cửu Lộ Phi Hương
Nhan đề Tì mệnh / Cửu Lộ Phi Hương
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 646tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004884
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007481-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164040
00211
004D04596C2-439F-4247-84B0-823DA2541822
005202312131032
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c165000
039|a20231213103623|blethietmay|y20231128084539|zBuiThuy
082 |a895.1|bT.300.M
100 |aCửu Lộ Phi Hương
245 |aTì mệnh / |cCửu Lộ Phi Hương
260 |aH. : |bLao động, |c2023
300 |a646tr. ; |c21cm
651|aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004884
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007481-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004884 Kho Đọc tầng 2 895.1 T.300.M Sách tiếng Việt 1
2 202007481 Kho Mượn tầng 2 895.1 T.300.M Sách tiếng Việt 2
3 202007482 Kho Mượn tầng 2 895.1 T.300.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào