Sách
658.3008 QU.105.T
Quản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành khoa học não bộ /
DDC 658.3008
Tác giả CN Nguyễn Phương Mai
Nhan đề Quản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành khoa học não bộ / Nguyễn Phương Mai
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 632tr. ; 24cm
Tóm tắt Quản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành khoa học não bộ khám phá một loạt các chủ đề liên quan đến tác động của văn hóa trongkinh doanh quốc tế và ngược lại.
Từ khóa tự do Quản lí nhân sự
Từ khóa tự do Tương tác văn hóa
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004852
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007417-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164048
00211
0048800F9DB-3614-4FC1-B089-51B1D620E0B5
005202312121534
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c369000
039|a20231212153759|blethietmay|c20231129141544|dBuiThuy|y20231129141520|zBuiThuy
082 |a658.3008|bQU.105.T
100 |aNguyễn Phương Mai
245 |aQuản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành khoa học não bộ / |cNguyễn Phương Mai
260 |aH. : |bDân trí, |c2021
300 |a632tr. ; |c24cm
520 |aQuản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành khoa học não bộ khám phá một loạt các chủ đề liên quan đến tác động của văn hóa trongkinh doanh quốc tế và ngược lại.
653 |aQuản lí nhân sự
653 |aTương tác văn hóa
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004852
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007417-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004852 Kho Đọc tầng 2 658.3008 QU.105.T Sách tiếng Việt 1
2 202007417 Kho Mượn tầng 2 658.3008 QU.105.T Sách tiếng Việt 2
3 202007418 Kho Mượn tầng 2 658.3008 QU.105.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào