Sách
363.32 V.500.KH
Vũ khí hoàn hảo :
DDC 363.32
Tác giả CN Sanger, Davide
Nhan đề Vũ khí hoàn hảo : Chiến tranh, sự phá hoại và nỗi sợ trong kỷ nguyên mạng / Davide Sanger; Kỳ Nam dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giưới, 2020
Mô tả vật lý 430tr. ; 24cm
Tóm tắt Thông qua câu chuyện đã làm rõ nhiều bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác đã nhận ra các dấu hiệu cho thấy những đối thủ chính của nước Mỹ đang hướng đến một phương tiện tấn công mới - một vũ khí hoàn hảo đó là chiến tranh, sự phá hoại và nỗi sợ về chiến tranh mạng, tuy nhiên Hoa Kỳ lại thích nghi chậm chạp một cách khác thường với hiện thực mới; qua đó, sẽ cảnh báo những mối đe doạ của vũ khí mạng đối với thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng trong kỷ nguyên công nghệ 4.
Từ khóa tự do Khủng bố mạng
Từ khóa tự do Kỉ nguyên thông tin
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004851
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007415-6
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00164049
00211
004C599D62D-D48D-4627-A350-EA5D46AE69EE
005202312121532
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c165000
039|a20231212153549|blethietmay|y20231129142209|zBuiThuy
082 |a363.32|bV.500.KH
100 |aSanger, Davide
245 |aVũ khí hoàn hảo : |bChiến tranh, sự phá hoại và nỗi sợ trong kỷ nguyên mạng / |cDavide Sanger; Kỳ Nam dịch
260 |aH. : |bThế giưới, |c2020
300 |a430tr. ; |c24cm
520 |aThông qua câu chuyện đã làm rõ nhiều bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác đã nhận ra các dấu hiệu cho thấy những đối thủ chính của nước Mỹ đang hướng đến một phương tiện tấn công mới - một vũ khí hoàn hảo đó là chiến tranh, sự phá hoại và nỗi sợ về chiến tranh mạng, tuy nhiên Hoa Kỳ lại thích nghi chậm chạp một cách khác thường với hiện thực mới; qua đó, sẽ cảnh báo những mối đe doạ của vũ khí mạng đối với thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng trong kỷ nguyên công nghệ 4.
653 |aKhủng bố mạng
653 |aKỉ nguyên thông tin
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004851
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007415-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004851 Kho Đọc tầng 2 363.32 V.500.KH Sách tiếng Việt 1
2 202007415 Kho Mượn tầng 2 363.32 V.500.KH Sách tiếng Việt 2
3 202007416 Kho Mượn tầng 2 363.32 V.500.KH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào