Sách
158 T.305.NH
Tiền nhiều chẳng để làm gì /
DDC 158
Tác giả CN Schwerimer, Heichemarie
Nhan đề Tiền nhiều chẳng để làm gì / Heichemarie Schwerimer; Phạm Đức Hùng dịch
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 20
Mô tả vật lý 320tr. ; 21cm
Tóm tắt Kể lại hành trình 20 năm cuối cuộc đời sống mà không cần đến tiền của tác giả. Qua những mô tả về cuộc đời tận hiến của bà, cuốn sách gợi lên sự suy ngẫm về các hệ giá trị và khích lệ thái độ dám dương đầu với những khuôn mẫu cũ mòn, để rồi từ đó, bằng sự chung sức xã hội, hình thành lối sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Lối sống
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004911
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007535-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164050
00211
004D0F8DC0D-07D4-4A84-8500-B639F044EA81
005202312131549
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|a20231213155322|blethietmay|y20231129142726|zBuiThuy
082 |a158|bT.305.NH
100 |aSchwerimer, Heichemarie
245 |aTiền nhiều chẳng để làm gì / |cHeichemarie Schwerimer; Phạm Đức Hùng dịch
260 |aH. : |bCông thương, |c20
300 |a320tr. ; |c21cm
520 |aKể lại hành trình 20 năm cuối cuộc đời sống mà không cần đến tiền của tác giả. Qua những mô tả về cuộc đời tận hiến của bà, cuốn sách gợi lên sự suy ngẫm về các hệ giá trị và khích lệ thái độ dám dương đầu với những khuôn mẫu cũ mòn, để rồi từ đó, bằng sự chung sức xã hội, hình thành lối sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn
653 |aCuộc sống
653 |aQuản lí
653 |aLối sống
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004911
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007535-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004911 Kho Đọc tầng 2 158 T.305.NH Sách tiếng Việt 1
2 202007535 Kho Mượn tầng 2 158 T.305.NH Sách tiếng Việt 2
3 202007536 Kho Mượn tầng 2 158 T.305.NH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào