Sách
294.3 A= 105.Y
An yên yêu /
DDC 294.3
Tác giả CN Piver, Susan
Nhan đề An yên yêu / Susan Piver; Hà Minh Tú dịch
Thông tin xuất bản H. : Hà nội, 2020
Mô tả vật lý 226tr. ; 20cm
Tóm tắt Giới thiệu bốn chân lý của tình yêu và ứng dụng trí tuệ Phật giáo vào tình yêu thời hiện đại, giúp con người xua tan nỗi sợ và mở rộng trái tim, giao tiếp sâu sắc hơn với người mình yêu, tăng cường lòng từ bi cũng như sức bật tinh thần, và cuối cùng dẫn dắt bạn hướng đến con đường của hạnh phúc đích thực
Từ khóa tự do Tình yêu
Từ khóa tự do Đạo phật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004908
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007529-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164052
00211
004B5F88939-C795-4CBE-B370-D91EA0ECF323
005202312131532
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|a20231213153525|blethietmay|y20231129143759|zBuiThuy
082 |a294.3|bA= 105.Y
100 |aPiver, Susan
245 |aAn yên yêu / |c Susan Piver; Hà Minh Tú dịch
260 |aH. : |bHà nội, |c2020
300 |a226tr. ; |c20cm
520 |aGiới thiệu bốn chân lý của tình yêu và ứng dụng trí tuệ Phật giáo vào tình yêu thời hiện đại, giúp con người xua tan nỗi sợ và mở rộng trái tim, giao tiếp sâu sắc hơn với người mình yêu, tăng cường lòng từ bi cũng như sức bật tinh thần, và cuối cùng dẫn dắt bạn hướng đến con đường của hạnh phúc đích thực
653 |aTình yêu
653 |aĐạo phật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004908
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007529-30
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004908 Kho Đọc tầng 2 294.3 A= 105.Y Sách tiếng Việt 1
2 202007529 Kho Mượn tầng 2 294.3 A= 105.Y Sách tiếng Việt 2
3 202007530 Kho Mượn tầng 2 294.3 A= 105.Y Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào