Sách
158 QU.105.L
Quản lý bằng thiện chí - Nguyên tắc/
DDC 158
Tác giả CN Chavanne, Paul - Marie
Nhan đề Quản lý bằng thiện chí - Nguyên tắc/ Paul - Marie Chavanne; Bảo Ân dịch
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2020
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm
Tóm tắt Tác giả đưa ra định nghĩa về sự thiện chí cùng các nguyên tắc xây dựng nền văn hóa thiện chí trong doanh nghiệp; Những sai lầm trong công tác quản lý và xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp...
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Nguyên tắc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004887
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007487-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164054
00211
004B211DC79-5980-4AE2-B24A-76CBB018AA3F
005202312131541
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c89000
039|a20231213154426|blethietmay|c20231213143733|dlethietmay|y20231129145507|zBuiThuy
082 |a158|bQU.105.L
100 |aChavanne, Paul - Marie
245 |aQuản lý bằng thiện chí - Nguyên tắc/ |cPaul - Marie Chavanne; Bảo Ân dịch
260 |aH. : |bCông thương, |c2020
300 |a244tr. ; |c21cm
520 |aTác giả đưa ra định nghĩa về sự thiện chí cùng các nguyên tắc xây dựng nền văn hóa thiện chí trong doanh nghiệp; Những sai lầm trong công tác quản lý và xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp...
653 |aVăn hóa
653 |aDoanh nghiệp
653|aNguyên tắc
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004887
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007487-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004887 Kho Đọc tầng 2 158 QU.105.L Sách tiếng Việt 1
2 202007487 Kho Mượn tầng 2 158 QU.105.L Sách tiếng Việt 2
3 202007488 Kho Mượn tầng 2 158 QU.105.L Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào