Sách
895.92234 D.431.M
Dòng máu rồng tiên : /
DDC 895.92234
Tác giả CN Trần Nguyễn Duy Tùng
Nhan đề Dòng máu rồng tiên : / Trần Nguyễn Duy Tùng
Nhan đề T1Người con của đất liền và biển cả
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 367tr. ; cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004856
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007425-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164055
00211
004EA1C835E-8241-4041-82EE-8AAC131FD49F
005202312121543
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20231212154714|blethietmay|y20231129150025|zBuiThuy
082 |a895.92234|bD.431.M
100 |aTrần Nguyễn Duy Tùng
245 |aDòng máu rồng tiên : / |cTrần Nguyễn Duy Tùng
245|nT1|pNgười con của đất liền và biển cả
260 |aH. : |bHội nhà văn, |c2022
300 |a367tr. ; |ccm
651|aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004856
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007425-6
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004856 Kho Đọc tầng 2 895.92234 D.431.M Sách tiếng Việt 1
2 202007425 Kho Mượn tầng 2 895.92234 D.431.M Sách tiếng Việt 2
3 202007426 Kho Mượn tầng 2 895.92234 D.431.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào