Sách
523 X.100.H
Xa hơn mây OORT :
DDC 523
Tác giả CN Đặng Vũ Tuấn Sơn
Nhan đề Xa hơn mây OORT : Tới ranh giới của không gian và thời gian / Đặng Vũ Tuấn Sơn
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2023
Mô tả vật lý 254tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu vùng vũ trụ vượt xa khỏi mây OOrt để khám phá các sao, tinh vân, lỗ đen, thiên hà, cụm thiên hà, không gian và thời gian cũng như quá khứ và tương lai của chính vũ trụ...
Từ khóa tự do Vũ trụ
Từ khóa tự do Sao
Từ khóa tự do Thiên văn học
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004861
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007435-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164056
00211
00440003789-797B-4A6D-B67B-00D8C6F8159C
005202312121603
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c15000
039|a20231212160657|blethietmay|y20231129150751|zBuiThuy
082 |a523|bX.100.H
100 |aĐặng Vũ Tuấn Sơn
245 |aXa hơn mây OORT : |bTới ranh giới của không gian và thời gian / |cĐặng Vũ Tuấn Sơn
260 |aH. : |bThanh niên, |c2023
300 |a254tr. ; |c24cm
520 |aGiới thiệu vùng vũ trụ vượt xa khỏi mây OOrt để khám phá các sao, tinh vân, lỗ đen, thiên hà, cụm thiên hà, không gian và thời gian cũng như quá khứ và tương lai của chính vũ trụ...
653 |aVũ trụ
653 |aSao
653 |aThiên văn học
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004861
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007435-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004861 Kho Đọc tầng 2 523 X.100.H Sách tiếng Việt 1
2 202007435 Kho Mượn tầng 2 523 X.100.H Sách tiếng Việt 3
3 202007436 Kho Mượn tầng 2 523 X.100.H Sách tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào