Sách
523 L.557.S
Lược sử thiên văn học /
DDC 523
Tác giả CN Đặng Vũ Tuấn Sơn
Nhan đề Lược sử thiên văn học / Đặng Vũ Tuấn Sơn
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2023
Mô tả vật lý 205tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu nghìn năm lịch sử khám phá bầu trời của nhân loại từ thời cổ đại đến thế kỷ 21, xa hơn và hướng tới tương lai...
Từ khóa tự do Bầu trời
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thiên văn học
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004860
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007433-4
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00164057
00211
00463316535-A831-4482-81F4-ECC1E68C7898
005202312121557
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c125000
039|a20231212160027|blethietmay|y20231129151247|zBuiThuy
082 |a523|bL.557.S
100 |aĐặng Vũ Tuấn Sơn
245 |aLược sử thiên văn học / |cĐặng Vũ Tuấn Sơn
260 |aH. : |bThanh niên, |c2023
300 |a205tr. ; |c24cm
520 |aGiới thiệu nghìn năm lịch sử khám phá bầu trời của nhân loại từ thời cổ đại đến thế kỷ 21, xa hơn và hướng tới tương lai...
653 |aBầu trời
653 |aLịch sử
653 |aThiên văn học
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004860
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007433-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004860 Kho Đọc tầng 2 523 L.557.S Sách tiếng Việt 1
2 202007433 Kho Mượn tầng 2 523 L.557.S Sách tiếng Việt 2
3 202007434 Kho Mượn tầng 2 523 L.557.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào