Sách
523 TR.103.Đ
Trái đất và hệ mặt trời /
DDC 523
Tác giả CN Đặng Vũ Tuấn Sơn
Nhan đề Trái đất và hệ mặt trời / Đặng Vũ Tuấn Sơn; Toàn Ngọc Ánh, Hoàng Gia Linh, Trần Hữu Phú Cường....
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 226tr. ; 226cm
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản về trái đất và hệ mặt trời như: Sự hình thành của hệ mặt trời, các hành tinh, chuyển động quỹ đạo của các hành tinh, hành tinh lùn, sao chổi, khí hậu và các mùa trên trái đất...
Từ khóa tự do Hệ mặt trời
Từ khóa tự do Trái đất
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004859
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007431-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164058
00211
004ED2FB955-8D47-43A6-BA5E-F8CF27485870
005202312121549
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c135000
039|a20231212155322|blethietmay|y20231129152346|zBuiThuy
082 |a523|bTR.103.Đ
100 |aĐặng Vũ Tuấn Sơn
245 |aTrái đất và hệ mặt trời / |cĐặng Vũ Tuấn Sơn; Toàn Ngọc Ánh, Hoàng Gia Linh, Trần Hữu Phú Cường....
260 |c2023
300 |a226tr. ; |c226cm
520 |aCung cấp kiến thức cơ bản về trái đất và hệ mặt trời như: Sự hình thành của hệ mặt trời, các hành tinh, chuyển động quỹ đạo của các hành tinh, hành tinh lùn, sao chổi, khí hậu và các mùa trên trái đất...
653 |aHệ mặt trời
653 |aTrái đất
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004859
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007431-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004859 Kho Đọc tầng 2 523 TR.103.Đ Sách tiếng Việt 1
2 202007431 Kho Mượn tầng 2 523 TR.103.Đ Sách tiếng Việt 2
3 202007432 Kho Mượn tầng 2 523 TR.103.Đ Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào