Sách
813 M.105.CH
Màn chơi tử thần /
DDC 813
Tác giả CN Deaver, Jeffery
Nhan đề Màn chơi tử thần / Jeffery Deaver; Nguyễn Quang Huy dịch
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 432tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Mỹ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004855
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007423-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164059
00211
004C5B68B35-4C5F-4116-9752-061C963FA36F
005202312121540
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c185000
039|a20231212154354|blethietmay|c20231129153008|dBuiThuy|y20231129152933|zBuiThuy
082 |a813|bM.105.CH
100 |aDeaver, Jeffery
245 |aMàn chơi tử thần / |cJeffery Deaver; Nguyễn Quang Huy dịch
260 |aH. : |bLao động, |c2023
300 |a432tr. ; |c24cm
651|aMỹ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004855
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007423-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004855 Kho Đọc tầng 2 813 M.105.CH Sách tiếng Việt 1
2 202007423 Kho Mượn tầng 2 813 M.105.CH Sách tiếng Việt 2
3 202007424 Kho Mượn tầng 2 813 M.105.CH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào